[1]
Betschart, B. 2021. Schlömerkemper, J. (2021). Pädagogische Diskurs-Kultur. Über den sensiblen Umgang mit Widersprüchen in Erziehung und Bildung. Barbara Budrich. 196 S. Swiss Journal of Educational Research. 43, 1 (Apr. 2021), 195. DOI:https://doi.org/10.24452/sjer.43.1.15.