DÄPPEN, S. Fischer, Christian & Platzbecker, Paul (Hrsg.) (2019). Gibt es den normalen Schüler (noch)? In Schule und Unterricht mit Diversität umgehen. Swiss Journal of Educational Research, [S. l.], v. 41, n. 3, p. 725–726, 2019. Disponível em: https://sjer.ch/article/view/6026. Acesso em: 19 oct. 2021.